Cập nhật lần cuối: Tháng 08 năm 2020

Zoom Video Communications, Inc., cùng các công ty con, chi nhánh và công ty mẹ (“Zoom”, “chúng tôi”, “về chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo bạn có trải nghiệm tích cực khi sử dụng dịch vụ hội nghị video và truyền thông của chúng tôi (“Dịch vụ”), truy cập các trang web của chúng tôi, tương tác với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc tham dự sự kiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến do Zoom tài trợ.

Tuyên bố này giải thích các thực hành mà Zoom áp dụng khi xử lý “dữ liệu cá nhân”, tức là thông tin có liên quan đến một cá nhân được định danh hoặc có thể định danh. Từ “xử lý” có nghĩa là bất kỳ cách sử dụng dữ liệu cá nhân nào, bao gồm chuyển, thu thập, ghi lại, lưu trữ, sử dụng, phân tích, kết hợp, tiết lộ hoặc xóa.

Chúng tôi có thể định kỳ cập nhật Tuyên bố này. Nếu chúng tôi dự định thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như được mô tả ở đây, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Tuyên bố này trên trang web của chúng tôi. Các thay đổi của Tuyên bố được tổng hợp trong phần Nhật ký thay đổi. Chúng tôi có thể bổ sung vào Tuyên bố này các thông báo “kịp thời” hoặc tiết lộ khác có trong hoặc liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ mà có thể mô tả chi tiết hơn về các thực hành thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác, các tuyên bố quyền riêng tư bổ sung này sẽ điều chỉnh cách chúng tôi xử lý thông tin trong phạm vi sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Phạm vi bao trùm của Tuyến bố này

Tuyên bố này áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý với tư cách là bên xử lý dữ liệu, tức là bên xác định sẽ thu thập dữ liệu nào và lý do. Trong số dữ liệu này có một phần dữ liệu do bạn trực tiếp cung cấp và một phần chúng tôi nhận được bằng cách thu thập dữ liệu về tương tác, việc sử dụng và trải nghiệm của bạn với Dịch vụ. Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với Zoom cũng như những lựa chọn bạn đưa ra, trong đó bao gồm sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ Zoom dưới tên của một chủ tài khoản Zoom, ví dụ như công ty hoặc trường của bạn, chủ tài khoản đó sẽ xác định và quản lý việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của họ. Nếu bạn có thắc mắc về cách thức và lý do thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, cơ sở pháp lý để xử lý hoặc nếu bạn có yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư của chủ tài khoản và gửi câu hỏi cho chủ tài khoản hoặc quản trị viên của tài khoản.

Thông tin bổ sung

Nộp đơn xin việc tại Zoom

Vui lòng xem Tuyên bố quyền riêng tư của ứng viên để biết thêm thông tin về dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý trong hoạt động tuyển dụng.

Zoom cho Chính phủ

Phần sau về Zoom dành cho chính phủ (ZfG) bổ sung cho Tuyên bố quyền riêng tư này. Khi có sự khác biệt giữa các điều khoản, phần này sẽ được ưu tiên.

ZfG được lưu trữ tại Hoa Kỳ trên một đám mây riêng được FedRAMP ủy quyền và người dùng có thể truy cập bằng một trang web riêng (www.zoomgov.com).  Nếu bạn sử dụng dịch vụ ZfG:

 • Tất cả dữ liệu về bạn được thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ ZfG hoặc trang web ZfG được lưu trữ tại Hoa Kỳ;
 • Dữ liệu của bạn chỉ được Zoom xử lý theo các tiêu chuẩn kiểm soát “mức độ tác động vừa phải” của FedRAMP;
 • Các phần trong Tuyên bố này liên quan đến việc xử lý dữ liệu bên ngoài Hoa Kỳ không áp dụng cho dữ liệu cá nhân về bạn mà Zoom thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ ZfG hoặc trang web ZfG;
 • Đối với Zoom App Marketplace, chúng tôi không cho phép các bên thứ ba sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có được từ chúng tôi cho mục đích riêng của họ, trừ khi có sự đồng ý của bạn (ví dụ: khi bạn tải xuống ứng dụng từ Zoom for Government Marketplace: https://marketplace.zoomgov.com/).

Zoom và Trẻ em

Zoom không cố ý cho phép trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản riêng. Các trường tiểu học và trung học cơ sở hoặc học khu đăng ký sử dụng nền tảng giao tiếp video của Zoom thông qua “Tài khoản mẫu giáo đến lớp 12/Tài khoản Tiểu học và Trung học”. Hãy xem Tuyên bố về quyền riêng tư cho Tài khoản mẫu giáo đến lớp 12/Tài khoản Tiểu học và Trung học để biết thêm thông tin. Khi có sự khác biệt giữa các điều khoản, như với các giới hạn về quảng cáo trong Tài khoản của mẫu giáo đến lớp 12 thì Tuyên bố quyền riêng tư cho đối tượng mẫu giáo đến lớp 12/Tiểu học và Trung học sẽ được ưu tiên.

Zoom App Marketplace & Các trang web, Ứng dụng di động và Dịch vụ khác

Tuyên bố quyền riêng tư này không áp dụng cho mọi ứng dụng hoặc phần mềm của bên thứ ba mà bạn chọn thêm vào Dịch vụ (“Dịch vụ của bên thứ ba”), hoặc trang web, ứng dụng di động hoặc sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh trực tuyến của bên thứ ba khác mà bạn có thể truy cập từ Dịch vụ. Ví dụ: khi bạn tải xuống Ứng dụng từ Zoom App Marketplace, bên phát hành ứng dụng sẽ có các điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật và thông tin hỗ trợ riêng. Vui lòng xem xét kỹ lưỡng thông tin đó.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý & Cách chúng tôi sử dụng

Bảng dưới đây mô tả cách xử lý dữ liệu cá nhân của Zoom với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu. Bảng này không đề cập đến nội dung của khách hàng, bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn mà có thể có trong nội dung của khách hàng—chẳng hạn như bản ghi âm cuộc họp hoặc cuộc gọi hoặc bản chép lời—vì khách hàng (chủ tài khoản Zoom) kiểm soát cách xử lý nội dung của khách hàng, chứ không phải Zoom. Mọi câu hỏi về việc xử lý nội dung của khách hàng nên chuyển thẳng đến cho khách hàng.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Phân loại dữ liệu cá nhân

Cách chúng tôi thu thập

Chúng tôi làm gì với dữ liệu

Nền tảng pháp lý

[Chỉ áp dụng tại EEA, và chỉ trong phạm vi của Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (GDPR)]

Dữ liệu người dùng tài khoản

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn đăng ký Tài khoản Zoom miễn phí, như:

 • Ngày sinh (chỉ dành cho mục đích xác minh tuổi, Zoom không lưu giữ hoặc sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác)
 • Tên
 • Họ
 • Số điện thoại (tùy chọn)
 • Email
 • Tùy chọn ngôn ngữ
 • ID người dùng và mật khẩu (nếu không sử dụng Đăng nhập một lần)
 • Ảnh cho ảnh đại diện (tùy chọn)
 • Phòng ban (tùy chọn)
 • Lịch họp

Từ người đăng ký Tài khoản Zoom miễn phí

 • Ghi danh bạn vào Dịch vụ
 • Hiển thị ảnh đại diện người dùng của bạn cho người tham gia cuộc họp.
 • Cung cấp hỗ trợ cho bạn
 • Gửi truyền thông tiếp thị nếu được phép
 • Cung cấp thông báo liên quan đến cập nhật phần mềm, nâng cấp và cải tiến hệ thống
 • Triển khai các cuộc thi chọn tham gia, rút thăm trúng thưởng hoặc các hoạt động quảng cáo khác
 • Cung cấp cho bạn thông tin và ưu đãi về sự kiện Zoom từ chúng tôi hoặc nhà đồng tài trợ sự kiện Zoom
 • Liên hệ
 • Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu của chủ Tài khoản trả phí

Thông tin chúng tôi thu thập cho Tài khoản Zoom trả phí, như:

 • Dữ liệu người dùng Tài khoản Zoom (liệt kê ở trên)
 • Tên thanh toán
 • Số điện thoại thanh toán
 • Địa chỉ thanh toán
 • Phương thức thanh toán
 • Tên công ty (nếu có)
 • Số lượng nhân viên (nếu có)

Từ người đăng ký Tài khoản Zoom trả phí

 • Tạo Tài khoản Zoom
 • Cung cấp dịch vụ Zoom
 • Trả lời yêu cầu hỗ trợ
 • Gửi truyền thông tiếp thị nếu được phép
 • Cung cấp thông báo liên quan đến cập nhật phần mềm, nâng cấp và cải tiến hệ thống
 • Liên hệ
 • Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu vận hành

Thông tin kỹ thuật từ phần mềm hoặc hệ thống lưu trữ Dịch vụ của Zoom và từ các hệ thống, ứng dụng và thiết bị được sử dụng để truy cập Dịch vụ, như:

 • Dữ liệu cấu hình: thông tin về việc triển khai Dịch vụ Zoom và thông tin môi trường liên quan.
 • Metadata cuộc họp: dữ kiện về thời gian và cách thức tiến hành cuộc họp.
 • Dữ liệu sử dụng tính năng: thông tin về việc các tính năng Dịch vụ được sử dụng và sử dụng như thế nào.
 • Dữ liệu hiệu suất: dữ kiện về cách thực hiện Dịch vụ.
 • Nhật ký dịch vụ: thông tin về các sự kiện và trạng thái của hệ thống.

Tự động thông qua việc sử dụng Dịch vụ

 • Thúc đẩy việc cung cấp và tối ưu hóa Dịch vụ
 • Theo dõi hiệu suất của các trung tâm dữ liệu và mạng lưới của chúng tôi
 • Cung cấp bảng điều khiển và báo cáo tài khoản
 • Cung cấp hỗ trợ
 • Duy trì bảo mật cơ sở hạ tầng và Dịch vụ của chúng tôi
 • Quản lý các kế hoạch và chính sách khắc phục sau thảm họa của chúng tôi
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động gian lận, gây hại, trái phép hoặc bất hợp pháp (“phát hiện gian lận và lạm dụng”)
 • Xác nhận tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Tạo dữ liệu ẩn danh và/hoặc tổng hợp để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác
 • Liên hệ
 • Lợi ích hợp pháp
 • Bảo vệ lợi ích sống còn
 • Tuân thủ pháp luật

Dữ liệu hỗ trợ và phản hồi, như:

 • Dữ liệu hỗ trợ: thông tin đã được khách hàng cung cấp cho Zoom hoặc được xử lý liên quan đến các hoạt động hỗ trợ như trò chuyện hoặc cuộc gọi hỗ trợ (bao gồm bản ghi của các cuộc gọi đó) và ticket hỗ trợ Dịch vụ.
 • Dữ liệu khảo sát: thông tin phản hồi từ dữ liệu Khảo sát trong dịch vụ liên quan đến điểm số Net Provider Score (“NPS”) của khách hàng và các khảo sát hoặc phản hồi trong Dịch vụ tương tự khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ tương ứng.

Trực tiếp từ một người dùng Zoom

 • Trả lời yêu cầu hỗ trợ
 • Tiến hành phân tích ẩn danh, tổng hợp để cải thiện hiệu suất
 • Liên hệ
 • Lợi ích hợp pháp

Vị trí gần chính xác (ví dụ: thành phố hoặc thị trấn gần nhất)

Tự động thông qua việc sử dụng Dịch vụ

 • Kết nối bạn với trung tâm dữ liệu gần nhất
 • Tuân thủ luật về quyền riêng tư và các luật khác để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo phù hợp với khu vực của bạn
 • Đề xuất các lựa chọn như tùy chọn ngôn ngữ
 • Theo dõi hiệu suất của các trung tâm dữ liệu và mạng lưới của chúng tôi
 • Định tuyến yêu cầu hỗ trợ
 • Liên hệ
 • Lợi ích hợp pháp
 • Nghĩa vụ pháp lý

Mã nhận diện liên tục trên các trang tiếp thị

Dữ liệu được thu thập thông qua cookie và pixel từ các công cụ (như Google Analytics và

Google Ads), như:

 • Địa chỉ giao thức Internet (IP),
 • Loại trình duyệt,
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP),
 • Referrer URL,
 • Thoát trang, xem tệp trên các trang tiếp thị của chúng tôi (ví dụ: trang HTML, đồ họa, v.v.),
 • Hệ điều hành, và
 • Nhãn ngày/giờ
 • Vị trí gần chính xác (ví dụ: thành phố hoặc thị trấn gần nhất) Vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tùy thuộc vào cách bạn chọn cấu hình công cụ tùy chọn cookie của chúng tôi mà chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin này từ các Trang tiếp thị và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi

 • Phân tích cách thức trang web của chúng tôi được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn
 • Hoàn thành đơn hàng và ghi nhớ cài đặt của bạn
 • Xác định tùy chọn ngôn ngữ
 • Đánh giá sự thành công của các chiến dịch Tiếp thị của chúng tôi
 • Tiếp thị, bao gồm cả việc tạo điều kiện phù hợp cho quảng cáo mà bạn thấy khi bạn tham gia các dịch vụ trực tuyến khác
 • Chấp thuận
 • Lợi ích hợp pháp

Mã nhận diện liên tục trên các trang sản phẩm

Đây là các cookie của bên thứ ba cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật. Vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ từ trình duyệt web

 • Cung cấp dịch vụ
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
 • Liên hệ
 • Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu tiếp thị

 • Dịch vụ làm phong phú dữ liệu (chỉ liên quan đến Trang tiếp thị)
 • Danh sách tiếp thị qua email (nếu được phép theo luật hiện hành)

Từ các bên thứ ba và nguồn công khai

 • Hoạt động tiếp thị
 • Gửi thông tin truyền thông tiếp thị
 • Cung cấp thông tin được thiết kế riêng về Dịch vụ của chúng tôi
 • Lợi ích hợp pháp

Thu thập thông tin về Người tham dự Sự kiện được Zoom tài trợ hoặc đồng tài trợ

 • Tiêu đề và chi tiết sự kiện
 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Công ty (nếu có)
 • Chức danh (nếu có)

Từ bạn hoặc bên chịu trách nhiệm đăng ký cho bạn tham gia sự kiện được Zoom tài trợ

 • Giao tiếp với bạn về sự kiện này
 • Triển khai các cuộc thi chọn tham gia, rút thăm trúng thưởng hoặc các hoạt động quảng cáo khác
 • Cung cấp cho bạn thông tin và ưu đãi từ chúng tôi hoặc nhà đồng tài trợ sự kiện
 • Liên hệ
 • Chấp thuận
 • Lợi ích hợp pháp

Nội dung của khách hàng

Nội dung của khách hàng là thông tin “trong phiên” mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như bản ghi cuộc họp, tập tin, nhật ký trò chuyện, bản chép lời và bất kỳ thông tin nào khác được tải lên trong khi sử dụng Dịch vụ. Zoom chỉ sử dụng nội dung của khách hàng liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi không theo dõi, bán hoặc sử dụng nội dung của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi không kiểm soát hành động của bất kỳ người nào mà bạn hoặc bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác có thể chọn chia sẻ thông tin với họ. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng mọi nội dung khách hàng mà bạn hoặc người dùng khác cung cấp cho Dịch vụ sẽ không bị những người không được ủy quyền xem được. Zoom cũng không thể kiểm soát thông tin mà một người dùng có thể chọn chia sẻ trong cuộc họp. Mặc dù chủ tài khoản Zoom có thể thiết lập các tùy chọn bảo mật giới hạn quyền truy cập đến một số khu vực nhất định của Dịch vụ, nhưng xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể bị xuyên thủng và chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu phát sinh sự cố biện pháp bảo mật trong Dịch vụ bị phá vỡ. Bạn nên thận trọng về quyền truy cập mà bạn cung cấp cho người khác khi sử dụng Dịch vụ và thông tin bạn chọn chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ.

Các trang sản phẩm và tiếp thị của Zoom

Zoom thường xử lý dữ liệu cá nhân theo hai cách khác nhau bằng cách sử dụng các trang web và ứng dụng của mình. Đầu tiên, Zoom xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được từ các trang web hoặc giao diện ứng dụng di động mà Zoom sử dụng để cung cấp Dịch vụ, chẳng hạn như trang đích người dùng nhìn thấy sau khi nhấp vào liên kết để tham gia một cuộc họp (“Trang sản phẩm của Zoom”). Trang sản phẩm của Zoom cũng bao gồm các trang web và liên kết mà chỉ có chủ tài khoản Zoom truy cập được sau khi họ đăng nhập vào tài khoản Zoom. Trang sản phẩm chỉ phục vụ cookie của bên thứ ba, là cookie cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật. Trên Trang sản phẩm không có cookie quảng cáo dựa trên sở thích.

Thứ hai, Zoom xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được từ các trang web của mình, là các trang có thể truy cập mà không cần đăng nhập vào tài khoản Zoom (“Trang tiếp thị của Zoom”). Các trang tiếp thị, ví dụ như www.zoom.us, được thiết kế để khuyến khích việc bán gói đăng ký Zoom. Các trang đó cho bạn biết về sản phẩm, gói đăng ký, giá cả, tính năng và thông tin liên quan khác.

Như nhiều công ty khác, chúng tôi sử dụng các dịch vụ quảng cáo với nỗ lực thiết kế riêng quảng cáo trực tuyến theo sở thích của bạn dựa trên thông tin thu thập được qua cookie và các công nghệ tương tự trên Trang tiếp thị của chúng tôi. Đây được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích. Bạn có thể tìm thêm thông tin và từ chối sử dụng cookie trên Trang tiếp thị của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Không được bán thông tin cá nhân của tôi ở chân trang web này. Bạn sẽ cần đặt tùy chọn này từ từng thiết bị và từng trình duyệt web mà bạn muốn từ chối. Tính năng này sử dụng cookie để ghi nhớ tùy chọn của bạn, vì vậy nếu bạn xóa tất cả cookie khỏi trình duyệt, bạn sẽ cần phải khôi phục lại cài đặt. Để biết thêm thông tin về cookie hoặc các công nghệ tương tự, vui lòng xem lại Chính sách cookie.

Chương trình giới thiệu của chúng tôi

Bạn có thể sử dụng chương trình giới thiệu của chúng tôi để chia sẻ về Zoom với người khác trong khu vực pháp lý nhất định (nếu được phép theo luật hiện hành). Khi đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và email của người đó để chúng tôi có thể liên hệ với họ. Chúng tôi trông cậy vào bạn để đảm bảo rằng người mà bạn đang giới thiệu đến chúng tôi đã đồng ý cho chúng tôi liên hệ. Chúng tôi sẽ gửi email một lần mời họ ghé thăm Trang tiếp thị. Trừ khi người đó cho biết họ muốn tìm hiểu nhiều hơn, nếu không, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tên và địa chỉ email của họ để gửi email một lần và để duy trì nhật ký hoạt động của chương trình giới thiệu khi được pháp luật cho phép.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Zoom khi áp dụng một trong các trường hợp sau:

Có sự chấp thuận

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty, tổ chức, cá nhân bên ngoài Zoom và những người khác khi chúng tôi có sự đồng ý từ một cá nhân (nếu có).

Với Đối tác Zoom

Nếu Zoom nhận được dữ liệu cá nhân của bạn từ đối tác bên thứ ba và bạn trở thành Khách hàng, Zoom có thể tiết lộ một số dữ liệu cá nhân chọn lọc cho đối tác đó hoặc người được chỉ định của họ vì mục đích thỏa thuận hợp tác; ví dụ: để thưởng cho đối tác giới thiệu từ một sự kiện được đồng tài trợ. Các đối tác Zoom đã ký hết hợp đồng đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư thích hợp.

Cho các giao dịch của công ty

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thâu tóm thực tế hoặc tương lai, đại diện của họ và những bên tham gia khác có liên quan hoặc trong quá trình đàm phán về việc bán, sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc hoặc thay đổi quyền kiểm soát liên quan đến tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của Zoom, kể cả liên quan đến phá sản hoặc thủ tục tố tụng tương tự.

Vì mục đích kinh doanh

Chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ và cho các mục đích kinh doanh của Zoom. Ví dụ bao gồm nhà cung cấp lưu trữ đám mây công cộng, nhà mạng, bên xử lý thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ để quản lý ticket hỗ trợ khách hàng. Theo hợp đồng, Zoom nghiêm cấm các bên cung ứng sử dụng dữ liệu cá nhân vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ theo hợp đồng và cũng theo hợp đồng, Zoom yêu cầu các bên cung ứng tuân thủ tất cả các yêu cầu bảo mật và quyền riêng tư thích hợp.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Zoom nếu chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để:

  • đáp ứng luật hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.
  • thực thi Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm tàng.
  • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Zoom, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, bao gồm việc giúp ngăn xảy ra mất mạng hoặc thương tích nghiêm trọng của bất kỳ ai.


Để biết thêm thông tin về dữ liệu chúng tôi tiết lộ nhằm đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác, vui lòng xem Hướng dẫn của chúng tôi cho Yêu cầu của chính phủ.

Quyền riêng tư và lựa chọn của chủ thể dữ liệu

Quyền sửa hoặc cập nhật thông tin của bạn

Nếu bạn muốn sửa hoặc cập nhật thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào www.zoom.us và cập nhật hồ sơ của bạn.

Truyền thông tiếp thị

Bạn có thể nhận được truyền thông tiếp thị qua email từ chúng tôi nếu được phép. Nếu muốn ngừng nhận các thông tin liên lạc này, bạn có thể cập nhật tùy chọn bằng cách sử dụng liên kết “Bỏ đăng ký” trong các email đó.

Quyền riêng tư châu Âu

Nếu bạn sinh sống trong Khu vực kinh tế châu Âu, bạn có thể có quyền thực hiện một số quyền riêng tư nhất định được áp dụng cho bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu giữ hồ sơ hoặc hoàn thành các giao dịch mà bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu xóa.

 • Quyền không cung cấp sự đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý. Chúng tôi có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để xử lý một số dữ liệu cá nhân. Khi chúng tôi làm như vậy, bạn có quyền không cung cấp sự đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.
 • Quyền truy cập và/hoặc chuyển dữ liệu. Bạn có thể có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn và trong một số trường hợp hạn chế, được cung cấp dữ liệu đó để có thể cung cấp hoặc “di chuyển” dữ liệu cho nhà cung cấp khác.
 • Quyền xóa. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn (ví dụ: nếu không còn cần thiết cho các mục đích ban đầu mà theo đó dữ liệu được thu thập).
 • Quyền phản đối xử lý. Bạn có thể có quyền yêu cầu Zoom ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc ngừng gửi cho bạn thông tin tiếp thị.
 • Quyền cải chính. Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền hạn chế xử lý. Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: khi bạn tin rằng dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn không chính xác hoặc không được lưu giữ hợp pháp).
 • Quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương. Nếu bạn là công dân của EEA, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Cách thực hiện quyền của bạn

Để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@zoom.us. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ sau:

Zoom Video Communications, Inc.

Người nhận: Chuyên viên phụ trách Quyền riêng tư dữ liệu

55 Almaden Blvd, Suite 600

San Jose, CA 95113

Vui lòng cho chúng tôi biết danh tính và yêu cầu của bạn. Nếu bạn có tài khoản Zoom được bảo vệ bằng mật khẩu, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin tài khoản của bạn để xác minh danh tính. Nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin xác minh. Thông tin chúng tôi yêu cầu sẽ phụ thuộc vào tính chất của yêu cầu của bạn, mức độ nhạy cảm của thông tin và mức độ tiết lộ hoặc xóa trái phép có hại.

Chúng tôi sẽ có nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu nhưng giữ lại các bản ghi cần thiết để tuân thủ quy định của cơ quan chính phủ hoặc luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hiện hành. Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối xử lý yêu cầu, bao gồm các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý hoặc có hệ thống, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng hoặc gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác.

Truyền dữ liệu quốc tế

Zoom hoạt động trên toàn cầu, có nghĩa là dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ và xử lý (ví dụ như được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu) ở bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở hoặc tổ chức sự kiện. Khi sử dụng Zoom hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác trên thế giới. Các quốc gia như vậy có thể có quy định bảo vệ dữ liệu khác biệt và bảo vệ ít hơn quốc gia của bạn.

Nếu bạn là công dân của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài EEA, chúng tôi sẽ:

 • Xử lý dữ liệu trong một lãnh thổ mà Ủy ban châu Âu đã xác định là có mức độ bảo vệ thông tin cá nhân đầy đủ; hoặc
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm truyền thông tin theo cơ chế truyền tải hiện hành, trong đó có các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu.

Lưu giữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện những điều chúng tôi đã nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ bao gồm:

 • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn (ví dụ: trong khoảng thời gian bạn có tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi);
 • Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ dữ liệu (ví dụ: một số luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi được phép xóa); hoặc
 • Khi việc lưu giữ được khuyến khích trên địa vị pháp lý của chúng tôi (chẳng hạn như liên quan đến các đạo luật về các hạn chế, tranh tụng hoặc điều tra theo luật định).

Khách hàng có thể xóa tài khoản của chính mình.

Bảo mật

Zoom cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý và phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến các rủi ro liên quan đến việc xử lý và tính chất của dữ liệu cá nhân. Nếu bạn có câu hỏi về việc bảo mật dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với nhóm bảo mật của chúng tôi tại security@zoom.us

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư hoặc ý kiến liên quan đến Tuyên bố này, vui lòng gửi email đến privacy@zoom.us. Bạn cũng có thể viết thư đến địa chỉ:

Zoom Video Communications, Inc.

Người nhận: Chuyên viên phụ trách Quyền riêng tư dữ liệu

55 Almaden Blvd, Suite 600

San Jose, CA 95113Đại diện tại châu Âu

Lionheart Squared Ltd
Người nhận: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Cộng hòa lreland

email: zoom@LionheartSquared.euChuyên viên bảo vệ dữ liệu

Deborah Fay là Cán sự phụ trách Quyền riêng tư cho EEA. Bạn có thể liên hệ với cô ấy theo địa chỉ privacy@zoom.us.

Nhật ký thay đổi

Tóm tắt các cập nhật đã thực hiện:

Ngày cập nhật

Tóm tắt thay đổi

Ngày 29 tháng 3 năm 2020

Sửa đổi toàn bộ Tuyên bố để dễ đọc và minh bạch hơn. Chúng tôi không thay đổi thực hành dữ liệu, chỉ sửa đổi cách chúng tôi mô tả.

Tháng 7 năm 2020

 • Gỡ bỏ ngôn từ về “theo dõi sự chú tâm của người tham dự” do tính năng này đã được gỡ bỏ vào ngày 5 tháng 4
 • Thêm ngôn từ theo yêu cầu của TrustArc, nhà cung cấp xác minh của chúng tôi
 • Thêm ngôn ngữ cụ thể của GDPR.
 • Làm rõ ngôn từ sử dụng để dễ đọc và minh bạch hơn

Chúng tôi không thay đổi hoặc thêm thực hành dữ liệu, chỉ sửa đổi cách chúng tôi mô tả.

Tháng 08 năm 2020

 • Đã xóa các mục tham chiếu đến Bảo vệ quyền riêng tư đã hết hiệu lực.